ที่อยู่ : 212 ม.3 ถ.บ้านแท่น-หนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ชัยภูมิ
เวลาทำการ : –
เบอร์ติดต่อ : 044-886139

ที่อยู่ : 202 ม.6 ถ.บ้านแท่น-หนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ชัยภูมิ 36190
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 07.00-17.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044-886263

ที่อยู่ : 437 หมู่ 1 ต.หนองเรือ อำเภอหนองเรือ ชัยภูมิ 36190
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 6.00 – 18.00 น. (วันอาทิตย์ เปิด 6.00 – 16.00 น.)
เบอร์ติดต่อ : 083-560-7688