ที่อยู่ : 110 ถ.สุรินทร์ฤาไชยต. ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย
เวลาทำการ : เปิด 08:00 ปิด 18:30 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์)
เบอร์ติดต่อ : 032-426063 , 081-7315145

ที่อยู่ : 119/2 ถ. ราชวิถี ต. คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 8:30-19:00 น. / อาทิตย์ 8:30 – 12:00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032-424913 (น.สพ.วัชระ บุญพาไสว)